Javni sektor

Premostimo izzive javnih financ za boljši jutri vseh državljanov.

Kontaktirajte nas


Poglaviti izziv javnega sektorja je vzpostavitev njegove učinkovitosti, katera je težje kvantificirana in glede na restrikcije javnega prava težje dosegljiva v primerjavi z zasebnim sektorjem. CSA kader strmimo k premagovanju vaših izzivov za boljši jutri vseh nas državljanov.

Smo izkušeni finančni svetovalci akterjev javnega sektorja in svoje dolgoletne izkušnje nudimo subjektom iz področja:

 • šolstva (vzgoje, izobraževanja in znanosti),
 • zdravstva (lekarne, bolnišnice, zdravstveni domovi),
 • sociale (varstveno delovni centri, centri za socialno delo, domovi za starejše in podobno),
 • pravosodja (okrajna, okrožna, višja in druga sodišča, tožilstva, pravobranilstva in druge pravosodne institucije),
 • kulture (kulturni domovi, knjižnice, galerije, muzeji),
 • lokalne samouprave (občine, medobčinski inšpektorati in redarstva),
 • institucije države (ministrstva, upravne enote, vladne službe, inšpektorati, centri za socialno delo, policijske in geodetske uprave,..).
Csa Stack Documents Public Sector 10

Zakaj izbrati CSA?

Odgovorno gospodarjenje z javnimi viri je težko breme, katero lahko podelite z nami. Za vas izvedemo recenzijo projektne dokumentacije, svetujemo pri izboru najugodnejšega ponudnika financiranja z ovrednotenjem prejetih ponudb, izvedemo študije izvedljivosti investicij oziroma potencialnih projektov ter opredelimo model financiranja in finančne strukture.

Pri nihanju gospodarskih ciklov, ste na udaru tudi vi in ne samo subjekti zasebnega prava. Svoje storitve vam nudimo v vsaki fazi cikla, predvsem pa smo ključ do normalizacije vašega poslovanja tekom faze upada gospodarstva. Za ta namen prevetrimo vaš poslovni model, vključujoč poslovni in finančni načrt ter vzpostavimo ponovno rast, da vas cikel ne privede do potencialnega prestrukturiranja. Za subjekte v alarmantni fazi pa strmimo k uspešni izvedbi prestrukturiranja. 

V vsaki fazi, pa smo vam na voljo za vodenje prodaje premoženja, izdajo strokovnih mnenje, nepremičninsko svetovanje, celosten nabor ocen vrednosti (nepremičnin, strojev in opreme, neopredmetenih sredstev, podjetij, terjatev) in izvedbo skrbnega pregleda kot tudi neodvisnega pregleda poslovanja kot tudi za vas pridobimo finančna sredstva.

S sodelovanjem z nami si zagotovitve svetovalne rešitve najvišje kakovosti, ki temeljijo na osebnem pristopu. Strmimo skupaj k boljšem jutri za vse.

creative solutions zaposleni jost gantar mala 6 ales ahcan

Ekipa

Quote icon
Javni sektor z večjo konkurenčnostjo v globalnem svetu postaja vedno bolj dovzeten za prenos znanja iz poslovnega sveta, a s hkratnim razumevanjem specifik javnega sektorja. CSA smo z več kot 10 projekti s področja javnega sektorja partner, ki pomaga prebroditi vaše izzive z razumevanjem specifik javnega sektorja.

Hvala vam za izkazano zaupanje

Center za ravnanje z odpadki Zasavje
Kmetijski inštitut Slovenije
Mestna občina Slovenj Gradec
Mestna občina Kranj
Občina Piran
Snaga

Storitve

S

 • Ocenjevanje vrednosti
 • Poslovne finance
 • Prestrukturiranje podjetij
 • Iskanje virov financiranja
 • Ekonomske analize
 • Nepremičninsko svetovanje