Svetovanje pri združitvah in prevzemih ("M&A")

Ponujamo vam celovito storitev prodajnega ali nakupnega procesa z maksimiziranjem vaših koristi.


 • Želite prodati svoj lastniški delež v podjetju?
 • Ste v pogovoru o združitvi z določenim podjetjem in imate dvome?
 • Želite najti optimalno podjetje za prevzem, da boste lahko dosegli želeno rast v prihodnosti?
 • Želite povečati vašo konkurenčnost na trgu?
 • Se želite širiti na nov trg ali v tujino?
 • Potrebujete za namen prevzema dodaten kapital (dolžniški ali lastniški)?
Pexels Khwanchai Phanthong 4175028
Kaj lahko pri CSA storimo za vas?

CSA strokovnjaki svetujemo pri združitvah in prevzemih že več kot 10 let, tekom katerih smo svetovali tudi pri večjih slovenskih transakcijah. Spremljamo in svetujemo vam lahko tekom celotnega M&A procesa ali pa smo le del vaše M&A zgodbe z izbrano pod-storitvijo.

Pri M&A procesu lahko najdemo optimalno tarčo za prevzem ali podjetje za združitev, vodimo pogajanja, komuniciramo s potencialnimi investitorji, naredimo analizo trga, pripravimo vso dokumentacijo ter vodimo prodajni ali nakupni proces podjetja.

Prodajna stran

 • Oblikovanje prodajne strategije
 • Svetovanje v procesu maksimizacije prodajne cene (pripravljalne aktivnosti, ki lahko pozitivno vplivajo na prodajno ceno)
 • Identifikacija potencialnih kupcev
 • Vzpostavitev komunikacije s potencialnimi kupci ter vodenje pogajanj
 • Priprava prodajne dokumentacije
 • Vrednotenje podjetja z analizo razpona vrednosti
 • Skrbni pregled poslovanja
 • Svetovanje pri pripravi pogodbene dokumentacije ter svetovanje v zaključni fazi izpeljave transakcije

Nakupna stran

 • Iskanje potencialnih podjetij in izbira najbolj primernih podjetij
 • Izvedba skrbnega pregleda primernih podjetij (organizacijski pregled, računovodski pregled, pravni pregled, cenitev vrednosti nepremičnin in opreme, analiza okolja – makro, panoge in analiza primerljivih družb)
 • Vrednotenje izbranega podjetja z analizo razpona vrednosti
 • Ocena različnih sinergijskih učinkov
 • Svetovanje o možnostih financiranja
 • Svetovanje pri pogajanjih, pripravi dokumentacije ter pri izpeljavi transakcije


Nudimo vam podporo tudi pri poslovnih in pravnih izzivih v prodajnem procesu. Prav tako svetujemo pri procesu podpisa pogodbe, kjer analiziramo vse morebitne dodatne klavzule pogodbe ter ovrednotimo stroškovni vpliv le-teh na končno ceno.

Reference
CSA strokovnjaki vam priporočamo

Za podjetja v procesu združitve, oddelitve ali pripojitve CSA priporočamo izvedbo vrednotenja podjetja za namen izračuna menjalnih razmerij.

Za vas lahko ocenimo sinergijske učinke združitve ali prevzema in tveganja pri čemer ustvarimo različne scenarije ter svetujemo kateri scenarij je najbolj optimalen.

Za potrebe investitorjev lahko izvedemo skrben pregled poslovanja družbe pri postopku združitve ali prevzema družbe.

Po opravljenem postopku prodaje vam lahko CSA ekipa nudi poslovno in davčno svetovanje, da se zagotovi celovita storitev in kvalitetna podpora po transakciji.

CSA office

Ekipa

Marko Klobas

Marko Klobas

Vodja projektov finančnega svetovanja

+386 (0)31 818 514 marko.klobas@si-csa.si

Zaupajo nam

Gorenjska banka
Mik Celje
Bernardin
Pomgrad
Plinarna Maribor
MBS list
Hotel Slon
Terme Maribor
PAN JAN
Petrol
HSE
Styria
Unior
Xpediator
E3
Elektro Gorenjska
Elektro Celje
AMZS
APS Holding
NLB
Zavarovalnica Triglav
JonatanMars
Delavska hranilnica
DUTB
B2 Kapital
Nova KBM
Center za ravnanje z odpadki Zasavje
Kmetijski inštitut Slovenije
Mestna občina Slovenj Gradec
Mestna občina Kranj
Občina Piran
Snaga