Skladi, zavarovalnice in banke

Nevtraliziramo tveganja in vas vodimo do oplemenitenja z maksimalnim izkupičkom.

Kontaktirajte nas

V dinamičnem poslovnem svetu je včerajšnja informacija že zastarela, novejša pa je ključnega pomena za sprejeto odločitev.

Proaktiven, ažuren in profesionalen CSA kader smo optimalen poslovni partner finančnih institucij. Pri delu nas odlikujejo profesionalnost, integriteta, izkušenost, informiranost in zanesljivost. S kadrom prisotnim na trgu že več kot 10 let, imamo CSA široko mrežo poslovnih partnerjev in močna poznanstva s ključnimi akterji na trgu. Prav tako je naš dolgoletni obstoj botroval k razumevanju vaših izzivov skozi celoten gospodarski cikel.

Za vas minimiziramo tveganja, bodisi z izvedbo študij izvedljivosti, bodisi v sklopu izvedbe skrbnega pregleda kreditnih map ali poslovanja posameznega komitenta, ter tako pridobimo najboljša pogajalska izhodišča. Smo ključni povezovalni element uskladitve interesov finančnih institucij oziroma deležnikov pri neodvisnem pregledu poslovanja („IBR“), s katerim eliminiramo potencialno ali obstoječo insolventnost družbe in vam prihranimo morebitne izgube.

Specializirani za ocenjevanje vrednosti, nastopamo s celovitim naborom storitev vrednotenja (terjatev, podjetij, nepremičnin, neopredmetenih sredstev, strojev in opreme) za vse namene, kar vam dopušča možnost optimizacije zunanjih izvajalcev z odločitvijo za le enega ponudnika. Prav tako uvidimo najbolj donosne investicijske priložnosti in oplemenitimo vašo naložbeno dejavnost.

Pexels Photo 4468988

Zakaj izbrati CSA?


S sodelovanjem z nami si zagotovite svetovalne rešitve najvišje kakovosti, ki temeljijo na osebnem pristopu, kreativnosti in ciljnji usmerjenosti v minimiziranje tveganj za dobrobit vseh deležnikov.

creative solutions zaposleni jost gantar mala 6 ales ahcan

Ekipa

Quote icon
V globalnem in vedno bolj konkurenčnem svetu je svetovalec lahko uspešen le v kolikor lahko razume kompleksnost zunanjega okolja in procesov znotraj podjetja. Zato je toliko bolj pomembno, da ima svetovalec bogate izkušnje, aktualno znanje in pa fleksibilnost povezovanja vseh informacij v celoto. V primeru finančnega sektorja je zato ključno razumevanje tveganj, procesov in priložnosti na trgu, ki lahko le v sintezi vodijo do konkurenčnega položaja in dobička. Podjetje CSA temelji na več 10 letnih izkušnjah vodstvenega kadra s preko 50 projekti na področju finančne industrije, ki skupaj z mlajšim kvantitativno izobraženim kadrom tvori celoto z visoko dodano vrednostjo za naročnika.

Hvala vam za izkazano zaupanje

Gorenjska banka
APS Holding
NLB
Zavarovalnica Triglav
JonatanMars
Delavska hranilnica
DUTB
B2 Kapital
Nova KBM

Storitve

S

  • Ocenjevanje vrednosti
  • Skrbni pregledi ("Due Diligence")
  • Prestrukturiranje podjetij
  • Svetovanje in pregled slabih terjatev ("NPL")
  • Ekonomske analize
  • Nepremičninsko svetovanje