Davčno svetovanje

Z zakonitimi metodami do minimalnih davčnih obveznosti.
  • Ali želite zmanjšati osnovo za plačilo davkov?
  • Potrebujete strokovno interpretacijo davčnih zakonov?
  • Ste povezana oseba, ki potrebuje poslovno politiko oblikovanja transfernih cen skladno z davčnimi omejitvami?
  • Ste v postopku prodaje, nakupa podjetja ali M&A procesa ter potrebujete vpogled in razkritje morebitnih davčnih nevarnosti?
Pexels Polina Tankilevitch 6927530
Kaj lahko pri CSA storimo za vas?

Ob zaključku leta se pogosto srečamo z željo po plačilu nižjega davka. S CSA davčnim svetovanjem si lahko z uporabo zakonitih metod znižate davčne obveznosti, pri čemer je ključnega pomena predhodno načrtovanje davčne optimizacije.

V sklopu davčnega svetovanja vam nudimo storitve na področju:

Transfernih cen

Davčnega načrtovanja in optimizacije

Davčnega skrbnega pregleda

Davka na dodano vrednost (DDV)

Davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO)

Drugih neposrednih in posrednih davkov

V sklopu transfernih cen, po katerih si blago in storitve medsebojno zaračunavajo povezane osebe, naročniku zagotavljamo praktični pristop v skladu z davčnimi omejitvami. S skladnostjo transfernih cen zagotavljamo, da so davčnim organom pri presoji upravičenosti podani jasni in strokovni argumenti, predvsem pa, da oblikovane transferne cene upoštevajo okoliščine in dejavnike sklenjenega posla. 

davčnim načrtovanjem in optimizacijo vam zagotovimo minimiziranje davčnih obveznosti v skladu z zakonodajo. Za dosego optimalne ravni davčnih obveznosti je ključnega pomena dolgoročno načrtovanje, saj so obveznosti rezultat poslovanja celotnega leta, ki pa lahko imajo učinek tudi v prihodnjih obdobjih. CSA strokovnjaki vam z zakonitimi metodami zagotovimo učinkovito znižanje davčnih obveznosti s strateškim načrtom za dosego le-tega.

Za podjetja v nakupnem, prodajnem ali M&A procesu nudimo davčni skrbni pregled. Običajno v sklopu celostnega skrbnega pregleda, ki vključuje tudi finančni in pravni vidik, opravimo tudi davčni skrbni pregled po želji naročnika. Z davčnim skrbnim pregledom za naročnik identificiramo kritične trenutne in morebitne prihodnje nastale nevarnosti, tveganja ali dogodke, ki bi lahko za naročnika predstavljali neprijetno presenečenje po opravljeni transakciji. Z razpoznanimi dejavniki, ki vplivajo na ceno transakcije, vam zagotovimo zmanjšanje asimetrije informacij kupca in prodajalca.

S CSA davčnim svetovanjem na področju DDV, DDPO, drugih neposrednih in posrednih davkov prejmete odgovore na vsa odprta davčna vprašanja. S storitvijo vas razrešimo dileme še preden sprejmete poslovno odločitev, katera bi lahko negativno vplivala na uspešnost podjetja.

Reference
CSA strokovnjaki vam priporočamo

V sklopu davčnega načrtovanja za namen optimizacije vam CSA strokovnjaki priporočamo vzpostavitev strateškega načrta na ravni celotnega podjetja.

Za podjetja v postopku prodaje, nakupa ali M&A procesa, priporočamo izvedbo celostnega skrbnega pregleda, vključujoč davčni, finančni in pravni skrbni pregled.

CSA office

Ekipa

CSA TAX

Pisarna davčnega svtovanja

+386 (0)40 297 431 tax@si-csa.si

Zaupajo nam

Gorenjska banka
Mik Celje
Bernardin
Pomgrad
Plinarna Maribor
MBS list
Hotel Slon
Terme Maribor
PAN JAN
Petrol
HSE
Styria
Unior
Xpediator
E3
Elektro Gorenjska
Elektro Celje
AMZS
APS Holding
NLB
Zavarovalnica Triglav
JonatanMars
Delavska hranilnica
DUTB
B2 Kapital
Nova KBM
Center za ravnanje z odpadki Zasavje
Kmetijski inštitut Slovenije
Mestna občina Slovenj Gradec
Mestna občina Kranj
Občina Piran
Snaga