Računovodstvo in računovodsko svetovanje

Več kot le knjigovodenje.

S pravilnim računovodskim evidentiranjem in interpretacijo računovodskih standardov do učinkovitejšega spremljanja poslovne uspešnosti podjetja.


  • Ali ste pred dilemo pravilne interpretacije sprememb računovodskih standardov?
  • Iščete zunanjega izvajalca storitev računovodstva?
  • Ste podjetje, ki potrebuje nasvet pri evidentiranju knjižbe bodisi zaradi spremembe računovodskih standardov bodisi zaradi novosti v podjetju?
  • Ste v procesu spremembe pravne oblike družbe, za kar so potrebni novi otvoritveni računovodski izkazi?
  • Ste manjša družba, ki si želi optimizirati stroške z najemom zunanjega izvajalca računovodstva?
  • Ste večje podjetje in iščete zanesljivega partnerja za pridobitev takojšnjih računovodskih kvalitetnih informacij, smernic in priporočil?
Pexels Andrea Piacquadio 3756678
Kaj lahko pri CSA storimo za vas?

Za vsako podjetje je pomembno pravilno vodenje knjig in izvedenih analiz. Predvsem za manjša podjetja je za optimizacijo stroškov bolj priporočljivo sodelovanje z zunanjim izvajalcem računovodstva, pri čemer se lahko zaposleni orientirajo izključno na uspešnost poslovanja podjetja in njegovo rast. Za večja podjetja pa je predvsem pomembna nenehna dosegljivost za posvetovanja, vključujoč davčno in finančno, ter takojšnja pridobitev odgovorov na odprta vprašanja za nemoteno delovanje internih procesov. 

V sklopu računovodstva vam nudimo celostno storitev, vključujoč knjigovodstvo oziroma vodenje poslovnih knjig, računovodsko obračunavanje, računovodsko predračunavanje in računovodski nadzor. 

V sklopu računovodskega svetovanja smo za podjetja, katera so v dilemi kako pravilno interpretirati računovodske standarde ali kako pravilno računovodsko obravnavati posamezen dogodek, na voljo v vlogi svetovalca. 

Za vas lahko odgovorimo na vprašanja ali opravimo naslednje računovodske storitve:

Vodenje glavne knjige

Analitična evidenca saldakontov

IOP – izpisi odprtih postavk

Obračun prispevkov, plač, podjemnih pogodb in avtorskih honorarjev ter potnih nalogov

Obračun davka na dodano vrednost

Kontrola evidentiranja dogodkov in obračunov

Izdelava zaključnega računa

Izdelava medletnih računovodskih izkazov

Izdelava poročil za Banko Slovenije in drugih statističnih poročil

Izdelava poročil za banke

Interpretacija in uporaba standardov ter zakonodaje

Vodenje evidence po stroškovnih mestih in projektih

V sklopu računovodskega svetovanja vas lahko prav tako umerimo k izbiri ustreznih računovodskih usmeritev, sestavimo skupinske računovodske izkaze, vzpostavimo sistem notranjih kontrol, opozorimo na nepravilnosti ter pomanjkljivosti in pripravimo računovodske izkaze v skladu z mednarodnimi ali slovenskimi standardi. Za podjetja v procesu spremembe pravne oblike družbe zagotovimo pravilno izvedbo otvoritvenih računovodskih izkazov skladno s pripravljenim prevzemnim, delitvenim ali pripojitvenim načrtom.

CSA računovodstvo in računovodske storitve so opravljene v skladu z aktualno zakonodajo in standardi.

S sodelovanjem s CSA pridobite zaupanja vrednega partnerja, saj s takojšnjo odzivnostjo zagotavljamo ne le kredibilne rešitve, temveč tudi, da vaši interni procesi v podjetju nemoteno potekajo naprej.

Reference
CSA strokovnjaki vam priporočamo

Za podjetja, ki želijo optimizirati svoje stroške poslovanja z najemom zunanjih izvajalcev in imajo s tem morebitno pomanjkanje internega strokovnega finančnega znanja, priporočamo v začetni fazi zunanjega strokovnjaka za izdelavo poslovnega in finančnega načrta, ter nato po zagonski fazi svetovanje za podporo internim finančnim procesom podjetij.

Ob odprtih računovodskih vprašanjih se pogosto pojavijo ugibanja glede davkov, na katera vam lahko odgovorimo CSA strokovnjaki v sklopu davčnega svetovanja.

CSA office

Ekipa

Zaupajo nam

Gorenjska banka
Mik Celje
Bernardin
Pomgrad
Plinarna Maribor
MBS list
Hotel Slon
Terme Maribor
PAN JAN
Petrol
HSE
Styria
Unior
Xpediator
E3
Elektro Gorenjska
Elektro Celje
AMZS
APS Holding
NLB
Zavarovalnica Triglav
JonatanMars
Delavska hranilnica
DUTB
B2 Kapital
Nova KBM
Center za ravnanje z odpadki Zasavje
Kmetijski inštitut Slovenije
Mestna občina Slovenj Gradec
Mestna občina Kranj
Občina Piran
Snaga