Skrbni pregledi ("Due Diligence")

Poglobljen vpogled v poslovanje družbe z razkritjem morebitnih nevarnosti in priložnosti.


 • Ste v procesu nakupa podjetja in se želite izogniti negativnim presenečenjem po opravljeni transakciji nakupa ali investicije?
 • Ste v procesu prodaje podjetja in želite potencialnim kupcem pripraviti poglobljeno poročilo o poslovanju in s tem olajšati / skrajšati proces nakupa podjetja?
 • Ste finančna institucija, ki potrebuje detajlni pregled poslovanja pred odobritvijo posojila / kapitala družbi?
 • Ste krovna družba in potrebujete podroben vpogled v poslovanje in premoženjsko stanje odvisne družbe?
Pexels Anna Nekrashevich 6801648
Kaj lahko pri CSA storimo za vas?

S temeljitim skrbnim pregledom poslovanja podjetja vam pri CSA osvetlimo pogled v preteklo in prihodnje poslovanje podjetja. Za vsako transakcijo nakupa ali prodaje podjetja je skrben pregled poslovanja ključnega pomena, saj zmanjša asimetrijo informacij med kupcem in prodajalcem. Za finančne institucije ali sklade je skrben finančni pregled najpomembnejši korak pred investicijo ali odobritvijo večjega posojila družbi, saj poda podrobno sliko finančne moči podjetja.

Nudimo sledeče vrste finančnih pregledov:

 • skrbni finančni pregled,
 • skrbni davčni pregled,
 • skrbni pravni pregled.

CSA strokovnjaki s skrbnim pregledom kot izčrpno analizo podjetja pridobimo informacije o morebitnih ovirah pri sklenitvi posla, priložnostih, ki bi nastale s transakcijo, in preučimo vsa pogajalska izhodišča. Prav tako lahko svetujemo pri pogajanjih s kupcem / prodajalcem.

Pexels Diva Plavalaguna 6147381

S skrbnim finančnim pregledom odgovorimo na vaša bistvena vprašanja, kot so:

 • kakšna je bila pretekla finančna uspešnost podjetja in kakšno lahko pričakujemo v prihodnosti,
 • katera so gonila vrednosti podjetja,
 • ali so prihodki vzdržni in kakšna je njihova segmentna sestava kot tudi segmentna dobičkonosnost,
 • obstoj tveganja nepredvidenih stroškov in obveznosti v prihodnosti,
 • katere so ključne sestavine obratnega kapitala,
 • kakšna je finančna moč podjetja, likvidnost in solventnost ...

V procesu skrbnega finančnega pregleda se CSA strokovnjaki orientiramo na vaše potrebe. Za kupca so namreč izsledki skrbnega finančnega pregleda ključni pri končni odločitvi o nakupu ali investiciji v podjetje. S poglobljeno analizo poslovanja se osredotočimo na tveganja in priložnosti družbe, saj z analizo računovodskih izkazov in planov podjetja zajamemo vse bistvene elemente poslovanja podjetja v specifični industriji.

Reference
CSA strokovnjaki vam priporočamo

CSA strokovnjaki smo v svoji več kot 10-letni karieri sodelovali pri večjih slovenskih prodajnih transakcijah tako na strani prodajalca kot tudi na strani kupca. Poleg skrbnega pregleda vas lahko vodimo skozi prodajni ali nakupni proces podjetja ter aktivno iščemo kupca za vaše podjetje.

V postopku pogajanj za nakup ali prodajo podjetja vam ekipa izkušenih CSA strokovnjakov priporoča izvedbo strokovne ocene vrednosti podjetja.

CSA office

Ekipa

Zaupajo nam

Gorenjska banka
Mik Celje
Bernardin
Pomgrad
Plinarna Maribor
MBS list
Hotel Slon
Terme Maribor
PAN JAN
Petrol
HSE
Styria
Unior
Xpediator
E3
Elektro Gorenjska
Elektro Celje
AMZS
APS Holding
NLB
Zavarovalnica Triglav
JonatanMars
Delavska hranilnica
DUTB
B2 Kapital
Nova KBM
Center za ravnanje z odpadki Zasavje
Kmetijski inštitut Slovenije
Mestna občina Slovenj Gradec
Mestna občina Kranj
Občina Piran
Snaga