Mitja Slevec

Direktor

Mitja Slevec je magister ekonomskih znanosti, smer podjetništvo. V času univerzitetnega študija je začel delati v podjetju BDO svetovanje, d.o.o. na področju ocenjevanja vrednosti, finančnih analiz, izvedenskih mnenj sodišč, stečajnih postopkov in prisilnih poravnav. Leta 2008 se je vpisal na magistrski program podjetništva in začel delati v KPMG svetovanje, d.o.o., kot samostojni svetovalec na področju neodvisnih pregledov poslovanja, prestrukturiranj, skrbnih pregledov in ocenjevanja vrednosti. V KPMG je napredoval na pozicijo Manager za zgoraj omenjena področja. Od leta 2014 je uradni cenilec podjetij Slovenskega inštituta za revizijo in postal ustanovitelj ter direktor v podjetju CSA svetovanje, d.o.o.

Mitja je nadarjeni svetovalec za transakcije, vrednotenja in prestrukturiranja podjetij, odprt človek, ki rad raziskuje nove načine za premikanje meja na projektih. Njegovo strokovno znanje zajema tudi poznavanje insolvenčne zakonodaje. V Sloveniji je bil prisoten na področju prestrukturiranja in vrednotenj večjih sistemov kot so Istrabenz, Merkur, ACH, Avtotehna in KD Group. Pretekle izkušnje so ga izoblikovale v dobrega pogajalca, razumevanje zahtev strank in doseganje vseh vidikov poslovanja podjetja, tako z vidika poslovodstva, lastnikov, kupcev in upnikov podjetja.

Pridobljeni certifikati

  • Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij pri Slovenskem inštitutu za revizijo (Certified Business Appraiser)
  • Kandidat za pooblaščenega ocenjevalca vrednosti strojev in opreme pri Slovenskem inštitutu za revizijo (*Certified Appraiser of Machines and Equipment)
KARIERNI DOSEŽKI
  • Podpisal več kot 92 projektov ocenjevanja vrednosti podjetij, medtem ko je sodeloval na več kot 120-ih projektih ocenjevanja vrednosti.
  • Skupaj uspešno pridobil več kot 10 milijonov EUR finančnih sredstev za podjetja.
  • Uspešno s pomočjo bank refinanciral več kot 100 milijonov EUR posojil podjetij.
  • Realiziral več kot 3 prodaje in nakupe podjetij.
  • Sodeloval pri več kot 15-ih prodajah in nakupih podjetij.
  • Uspešno kot finančni svetovalec prestrukturiral sodno in izvensodno preko 40 podjetij. 
Mitja Slevec