Podpora internim finančnim procesom podjetij

Vzpostavitev učinkovitega internega finančnega procesa ob uporabi analitičnih orodij za doseganje željnih ciljev. 


 • Ste podjetje pred pomembno finančno odločitvijo za katero potrebujete nabor najustreznejših rešitev, priporočil in smernic?
 • Ugotavljate, da nimate celovitega nadzora nad gibanjem operativnih stroškov?
 • V kateri produkt ali storitev naj podjetje usmeri večjo pozornost?
 • Ste podjetje s pomanjkanjem internega kadra s finančnim znanjem?
 • Potrebujete vodstveno izobraževanje na temo financ?
Consulting support
Kaj lahko pri CSA storimo za vas?

CSA strokovnjaki smo imeli tekom večletne prisotnosti v finančnem okolju priložnost vpogleda v poslovanje in poslovne odločitve mnogih podjetij in vodstev. S pridobljenim znanjem in vpogledi razumemo ključne dileme in morebitna pomanjkanja poglobljenega finančnega znanja vodstvenih oseb, katerim nudimo svež neodvisen pogled na aktualno problematiko, jim svetujemo z interesom sprejemanja najboljših poslovnih odločitev in nudimo podporo pri drugih internih finančnih procesih podjetja.

Pri podpori internim finančnih procesom podjetij se sveženj storitev prepleta in lahko vključuje:

 • planiranje finančnih izkazov podjetja,
 • finančno modeliranje,
 • strokovna (neodvisna) mnenja,
 • vodstvena izobraževanja s področja financ,
 • natančen nadzor podjetja za izboljšanje uspešnosti,
 • pogajanja s poslovnimi partnerji in organi,
 • izvedba hitrih ukrepov za izboljšanje uspešnosti,
 • analiza in svetovanje za izboljšanje poslovne uspešnosti,
 • svetovanje pri sprejemanju poslovnih odločitev vključujoč poslovne načrte
 • in druge.

Za podjetja je pomembno, da so implementirani interni procesi učinkoviti. Za vzpostavitev učinkovitega spremljanja finančnih prilivov, odlivov, prihodkov, odhodkov in drugih računovodskih ali finančnih postavk, vam izkušeni strokovnjaki CSA ponujamo finančno modeliranje in svetovanje implementacije analitičnih orodij za učinkovito spremljavo poslovanja. Spremljanje denarnega toka ali stroškovne strukture podjetja je prvi korak k povečanju finančne moči, saj s tem razpoznamo poslovno nepotrebne odlive ali stroške ter jih tako lahko podjetja odpravijo in povečajo svojo donosnost. Finančni model prilagodimo industriji in namenu vzpostavitve modela ter vam omogočimo spremljanje ter nadzor nad poslovanjem na učinkovit, zanesljiv ter enostaven način.

Prednost vzpostavljenega finančnega modela s konsistentnim spremljanjem bodisi odlivov in prilivov bodisi prihodkov in stroškov je v takojšnji razpoznavi poslovno nepotrebnih postavk. CSA strokovnjaki lahko po vzpostavitvi finančnega modela namesto vas izvajamo nadzor oz. spremljanje poslovanja ter vas razbremenimo na način, da se lahko orientirate izključno na jedro svojega poslovanja. S tem se ponudi priložnost za optimizacijo in povečanje donosnosti ter razpoložljivega denarnega toka v podjetju. Sistem je potrebno vzpostaviti preden podjetje postane nevede nizko likvidno. 

Po vzpostavljenem internem finančnem modelu spremljanja poslovanja pa je pomembno, da imajo vodstveni zaposleni dovolj znanja za kvalitetno izvedbo in nadzor nad procesi. CSA strokovnjaki vam lahko s svojimi dolgoletnimi izkušnjami na trgu in vpogledom v mnoga slovenska težavna ter uspešna podjetja nudimo izobraževanje ali svetovanje na posamezno finančno temo. Obenem pa vam nudimo svetovalne storitve in analize za izboljšanje poslovne uspešnosti pri sprejemanju poslovnih odločitev ali pa mi izvajamo nadzor nad financami podjetja.

S široko paleto znanj iz različnih industrij, pri čemer imajo vsa vsaj eno skupno točko – finance, smo CSA zanesljiv partner v podpori vodstvu pri sprejemanju najboljših odločitev.

Reference
CSA strokovnjaki vam priporočamo

V postopku poslovnega in vodstvenega svetovanja glede na dano situacijo vam izkušeni CSA strokovnjaki lahko ponudimo davčno svetovanje ali pa opravimo spremljanje poslovanja podjetja („monitoring“).

Podjetjem s pomanjkanjem internega finančnega znanja CSA primarno priporočamo vzpostavitev vzdržnega plana poslovanja bodisi s poslovnim in finančnim načrtom ali strateško načrtovanim naslednjim korakom razvoja podjetja.

CSA office

Ekipa

Zaupajo nam

Gorenjska banka
Mik Celje
Bernardin
Pomgrad
Plinarna Maribor
MBS list
Hotel Slon
Terme Maribor
PAN JAN
Petrol
HSE
Styria
Unior
Xpediator
E3
Elektro Gorenjska
Elektro Celje
AMZS
APS Holding
NLB
Zavarovalnica Triglav
JonatanMars
Delavska hranilnica
DUTB
B2 Kapital
Nova KBM
Center za ravnanje z odpadki Zasavje
Kmetijski inštitut Slovenije
Mestna občina Slovenj Gradec
Mestna občina Kranj
Občina Piran
Snaga