Finančno prestrukturiranje podjetja

Finančno prestrukturiranje družbe se nanaša na izboljšave v kapitalski strukturi družbe, kar v prvi fazi predstavlja razmerje med finančnim dolgom družbe in njenim lastniški kapitalom.


  • Kako lahko naša družba postane bolj likvidna?
  • Kakšna je optimalna struktura zadolževanja v naši družbi?
  • Kako ustvariti večjo dobičkonosnost družbe?
  • Kako lahko družba izboljša upravljanje z obratnimi sredstvi?
  • Kakšna je plačilna disciplina kupcev ter ali jo lahko uravnavamo preko dobaviteljev ali prodaje terjatev?
  • Kakšen denarni tok bo družba potrebovala v prihodnjih letih?
  • Imamo v naši družbi poslovno nepotrebno premoženje?
  • Potrebuje naša družba dodatni kapital?
  • Kakšno je razmerje med dolžniškim in lastniškim kapitalom družbe?
Coins euro kovanci
Kaj lahko pri CSA storimo za vas?

Ukrepe finančnega prestrukturiranja lahko opredelimo kot ukrepe za izboljšanje likvidnosti preko upravljanja obratnega kapitala in dezinvestiranja družbe, spremembo vrednosti lastniškega kapitala, dokapitalizacijo družbe, spremembo v strukturi financiranja družbe, spremembo zapadlosti, vrste ter odkupa dolga in konverzijo dolga v kapital družbe.

Pri finančnem prestrukturiranju družbe vam ponujamo svetovalne storitve z namenom pridobitve finančnih sredstev in storitve refinanciranja obstoječih posojil. Strokovnjaki CSA vam nudimo izvedbo priprave korakov v postopku pridobivanja virov financiranja, pripravimo vam predstavitveni dokument za banke oziroma druge financerje, prevzamemo komunikacijo s potencialnimi financerji in izdelamo poslovni načrt družbe.

Reference
CSA strokovnjaki vam priporočamo

CSA strokovnjaki smo v svoji karieri sodelovali pri mnogih analizah in pripravah načrtov prestrukturiranj družb. Poleg storitev prestrukturiranja vam priporočamo izdelavo poslovnega in finančnega načrta ter vaši družbi priskrbimo nove vire financiranja.

CSA office

Ekipa

Marko Klobas

Marko Klobas

Vodja projektov finančnega svetovanja

+386 (0)31 818 514 marko.klobas@si-csa.si

Zaupajo nam

Gorenjska banka
Mik Celje
Bernardin
Pomgrad
Plinarna Maribor
MBS list
Hotel Slon
Terme Maribor
PAN JAN
Petrol
HSE
Styria
Unior
Xpediator
E3
Elektro Gorenjska
Elektro Celje
AMZS
APS Holding
NLB
Zavarovalnica Triglav
JonatanMars
Delavska hranilnica
DUTB
B2 Kapital
Nova KBM
Center za ravnanje z odpadki Zasavje
Kmetijski inštitut Slovenije
Mestna občina Slovenj Gradec
Mestna občina Kranj
Občina Piran
Snaga