Vrednotenje podjetij

Ocena vrednosti podjetij v času.  • Ste v postopku pogajanj za nakup deleža podjetja?
  • Želite izstopiti in prodati svoje podjetje?
  • Ste podjetje obvezano za krepitev ali slabitev sredstev za namen računovodskega poročanja?
  • Ste v procesu združitve, oddelitve ali pripojitve in potrebujete vrednotenje za namen izračuna menjalnih razmerij?
  • Želite izvesti postopek iztisnitve manjših delničarjev, dokapitalizacijo ali statusno preoblikovati podjetje?
  • Potrebujete vrednotenja podjetja za namen davčnega poročanja?
CSA vrednotenje podjetij charts computer office
Kaj lahko pri CSA storimo za vas?

V CSA se prilagodimo zahtevam vas, naročnika, in lahko nastopimo kot neodvisni pooblaščeni ocenjevalec vrednosti ali v vlogi svetovalca. Storitev ocenjevanja vrednosti opravljamo po različnih metodah in za različne namene.

Pokrivamo ocenjevanje vrednosti za vse namene, in sicer za računovodsko poročanje, za namen nakupa ali prodaje podjetja, združitev in pripojitev ali prevzem, izstop in izplačilo družbenika, delitev podjetja, povečanje ali zmanjšanje osnovnega kapitala, davčno poročanje, za namen statusnega preoblikovanja družbe, postopek iztisnitve manjšinskih delničarjev in druge.

Pokrivamo vrednotenja za vse namene

Računovodsko poročanje

Nakup ali prodaja podjetja

Davčno poročanje

Združitve, pripojitve, prevzemi

Izstop in izplačilo družbenika

Delitev podjetja

Povečanje ali zmanjšanje osnovnega kapitala

Statusno preoblikovanje družbe

Postopek iztisnitve manjšinjskih delničarjev

Druge

V procesu ocenjevanja vrednosti podjetja sodelujemo z vami in vas vodimo skozi proces, bodisi opravljene cenitve ali nadaljnjega svetovanja za namen prodaje/nakupa podjetja kot tudi komplementarne storitve skrbnega pregleda s ključnimi izsledki poslovanja izbranega podjetja.

CSA strokovnjaki so v svoji karieri skupaj opravili že več kot 500 vrednotenj podjetij za različne namene. Z več kot desetletno prisotnostjo na področju ocenjevanja vrednosti podjetij, smo CSA strokovnjaki zaupanja vreden partner, ki za vas izvedemo kvalitetno opravljeno cenitev.

Reference
CSA strokovnjaki vam priporočamo

V postopku pogajanj za nakup podjetja vam ekipa izkušenih CSA strokovnjakov priporoča preverbo poslovanja in premoženjskega stanja podjetja s skrbnim pregledom.

Pri postopku prodaje podjetja vam lahko CSA ekipa nudi prodajne svetovalne storitve in vodi prodajni postopek.

Za namen določitve prave vrednosti podjetja, pri čemer je kritična prava vrednost vsega premoženja družbe, vam lahko pri CSA nudimo izvedbo ocene vrednosti nepremičnin, strojev in opreme, neopredmetenih sredstev in terjatev.

CSA office

Ekipa

Zaupajo nam

Gorenjska banka
Mik Celje
Bernardin
Pomgrad
Plinarna Maribor
MBS list
Hotel Slon
Terme Maribor
PAN JAN
Petrol
HSE
Styria
Unior
Xpediator
E3
Elektro Gorenjska
Elektro Celje
AMZS
APS Holding
NLB
Zavarovalnica Triglav
JonatanMars
Delavska hranilnica
DUTB
B2 Kapital
Nova KBM
Center za ravnanje z odpadki Zasavje
Kmetijski inštitut Slovenije
Mestna občina Slovenj Gradec
Mestna občina Kranj
Občina Piran
Snaga