Spremljanje poslovanja podjetja ("monitoring")

Celota procesov in metodologij, ki so družbi v pomoč pri optimiziranju poslovanja z namenom doseganja zastavljenih ciljev. Upniku in zunanjim deležnikom pa omogočajo boljši vpogled v delovanje družbe.  • Kako lahko naša družba vzpostavi nadzor nad poslovanjem družbe?
  • Ali imamo v družbi natančne, ažurne in točne informacije?
  • Ste banka in potrebujete mesečni, kvartalni ali polletni monitoring nad svojim poslovnim komitentom v vlogi funkcije pooblaščenca bank upnic?
Pexels Lorenzo 241544
Kaj lahko pri CSA storimo za vas?

Pri spremljanju poslovanja družbe gre za merjenje, spremljanje in upravljanje poslovne uspešnosti in učinkovitosti družbe, katera pomaga družbam prenesti strategije in cilje v načrte, spremljati uspešnost sledenja načrtom, analizirati razlike med dejanskimi in načrtovanimi rezultati in prilagoditi cilje ter ukrepe glede na rezultate analize.

Strokovnjaki na področju spremljanja poslovanja družbe vam preko več kot desetletnih izkušenj nudimo storitve:

Pregled tekočega poslovanja družbe

Analiza doseganja plana

Pregled likvidnostnega stanja družbe

Pregled denarnega toka

Priprava projekcij poslovanja

Reference
CSA strokovnjaki vam priporočamo

Za podjetja, ki želijo kontrolo nad poslovanjem ali za podjetja s težavami, ki so razvidne ob vzpostavljenem monitoringu, vam CSA strokovnjaki priporočamo bodisi storitve poslovnih financ za namen izboljšanja internih finančnih procesov, optimizacije financ podjetja z nadzorom nad poslovno nepotrebnimi odlivi, svetovanje in sprejemanje ukrepov za izboljšanje poslovne uspešnosti ali grajenje kompetenc vodilnih za sprejemanje pravih odločitev.

Za podjetja, ki se tekom monitoringa izkažejo kot slabo likvidna, CSA strokovnjaki priporočamo refinanciranje oziroma reprogramiranje obstoječih posojil.

Za namen določitve prave vrednosti družbe vam nudimo storitve ocene vrednosti družbe s strani pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij Slovenskega inštituta za revizijo.

CSA office

Ekipa

Andrej Dolenc

Andrej Dolenc

Vodja projektov finančnega svetovanja

+386 (0)51 218 224 andrej.dolenc@si-csa.si

Zaupajo nam

Gorenjska banka
Mik Celje
Bernardin
Pomgrad
Plinarna Maribor
MBS list
Hotel Slon
Terme Maribor
PAN JAN
Petrol
HSE
Styria
Unior
Xpediator
E3
Elektro Gorenjska
Elektro Celje
AMZS
APS Holding
NLB
Zavarovalnica Triglav
JonatanMars
Delavska hranilnica
DUTB
B2 Kapital
Nova KBM
Center za ravnanje z odpadki Zasavje
Kmetijski inštitut Slovenije
Mestna občina Slovenj Gradec
Mestna občina Kranj
Občina Piran
Snaga