Svetovanje pri insolvenčnih postopkih

S sprejetjem ključnih ukrepov do plačilno sposobne družbe zmožne nadaljnjega poslovanja.


 • Kako lahko izboljšamo finančno situacijo družbe?
 • Kakšna je kratkoročna in dolgoročna plačilna sposobnost naše družbe?
 • Kako lahko povečamo osnovni kapital družbe?
 • Kako lahko konvertiramo dolg v kapital?
 • Kateri so vzroki zmanjšanja likvidnosti družbe?
 • Kakšna je bila vrednost prodaje po posameznih mesecih v obdobju zadnjih petih let?
 • Kot upnik, kakšno poplačilo lahko pričakujem?
 • Kako je vrednost poplačila dolga vezana na tržno in likvidacijsko vrednost sredstev?
Red crisis kriza insolvenčni
Kaj lahko pri CSA storimo za vas?

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) opredeljuje postopke zaradi insolventnosti, kamor uvrščamo postopek prisilne poravnave, postopek poenostavljene prisilne poravnave ter stečajni postopek. Svetovanje pri insolvenčnih postopkih izvajamo tako za dolžnika kot za upnika.

Strokovna ekipa CSA vaši družbi pomaga ugotoviti in analizirati vzroke insolventnosti ter predlagati ustrezne ukrepe za odpravo insolventnosti.

Nudimo vam naslednje storitve:

 1. Analiza in opis finančnega položaja družbe
 2. Analiza vzrokov insolventnosti
 3. Projekcije kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti družbe
 4. Predlog in opis ukrepov finančnega prestrukturiranja z vključenim mnenjem pooblaščenega ocenjevalca vrednosti
 5. Priprava predloga poenostavljene prisilne poravnave ali prisilne poravnave
 6. Ocena vrednosti premoženja (premičnin in nepremičnin) – podjetja, vrednosti strojev in opreme ali nepremičnin.

Strokovnjaki družbe CSA vam nudimo svetovanje v postopku stečaja in vodenje postopka poenostavljene prisilne poravnave ter postopka prisilne poravnave.

Reference
CSA strokovnjaki vam priporočamo

Poleg storitve svetovanja pri insolvenčnih postopkih vam v družbi CSA lahko ponudimo tudi storitev ocene vrednosti v procesu postopka stečaja in prisilne poravnave.

Za namen vzpostavitve ter ohranjanja likvidnosti družbe vam CSA strokovnjaki poiščemo nove vire financiranja. Prav tako vam nudimo podporo pri internih finančnih procesih, strateškem načrtovanju ter vam izdelamo poslovni in finančni načrt z namenom optimalnega poslovanja družbe v nadaljnjih letih.

CSA office

Ekipa

Zaupajo nam

Gorenjska banka
Mik Celje
Bernardin
Pomgrad
Plinarna Maribor
MBS list
Hotel Slon
Terme Maribor
PAN JAN
Petrol
HSE
Styria
Unior
Xpediator
E3
Elektro Gorenjska
Elektro Celje
AMZS
APS Holding
NLB
Zavarovalnica Triglav
JonatanMars
Delavska hranilnica
DUTB
B2 Kapital
Nova KBM
Center za ravnanje z odpadki Zasavje
Kmetijski inštitut Slovenije
Mestna občina Slovenj Gradec
Mestna občina Kranj
Občina Piran
Snaga