Neodvisni pregled poslovanja („IBR“)

Objektiven pogled na izzive podjetja služi kot temelj za prestrukturiranja in vzpostavitev dolgoročnega vzdržnega poslovanja.


  • Ste kot finančna institucija postavljeni pred odločitev odobritve posojila komitentu?
  • Ste komitentu že odobrili posojilo, pa se je le-ta znašel v finančnih težavah?
  • Želite neodvisno preverbo delovanja in donosnosti lastnega podjetja?
Bank paper hand
Kaj lahko pri CSA storimo za vas?

Z neodvisnim pregledom poslovanja (IBR – „Independent Business Review“) finančnim institucijam zagotavljamo pomoč in neodvisno mnenje o poslovni uspešnosti podjetja v prihodnosti. V večini primerov gre za že vložena sredstva, ki zahtevajo refinanciranje, svež denar in iskanje različnih scenarijev prestrukturiranja. Pomagamo tako, da zagotovimo neodvisno mnenje o poslovni uspešnosti podjetja v prihodnosti, pri čemer se osredotočimo na podajo priporočil in smernic za refinanciranje družbe ter za vzpostavitev ustrezne finančne strukture podjetja v težavah, vključujoč realni prikaz možnosti servisiranja dolga.

Proces IBR-ja poteka v več fazah, katere pa CSA strokovnjaki prilagodimo za potrebe naročnika in sicer lahko vključujejo:

  1. faza: identifikacija ključnih izzivov in planiranje projekta,
  2. faza: zbiranje podatkov in razgovori s poslovodstvom,
  3. faza: pregled okolja poslovanja in konkurenčnosti družbe, pregled finančnega stanja družbe, pregled poslovanja družbe, presoja projekcij in priprava projekcij,
  4. faza: predlog poslovnega, finančnega in lastniškega prestrukturiranja družbe,
  5. faza: priprava izhodišč prihodnjega poslovanja družbe: analiza likvidnostnega stanja družbe, analiza občutljivosti, analiza projekcij poslovanja družbe, analiza poslovnega načrta družbe, ocena potreb po novem financiranju in krizni načrt,
  6. faza: končno neodvisno mnenje o poslovanju podjetja s smernicami in priporočili za refinanciranje družbe ter za vzpostavitev ustrezne finančne strukture.

CSA strokovnjaki stremimo k vzpostavitvi zdravih vzdržnih podjetij, ki bodo dolgoročno prosperirala. To dosežemo s podanimi priporočili ustrezne finančne strukture podjetij in možnostjo refinanciranja kot tudi z večletnimi svetovalnimi poglobljenimi smernicami. Kot neodvisni strokovnjak delujemo na način, da z vsemi deležniki razvijamo zaupanje za namen poglobljenega pregleda in kritične presoje, pri čemer je poudarek na uskladitvi interesov vseh deležnikov.

Reference
CSA strokovnjaki vam priporočamo

Ob neodvisnem pregledu poslovanja finančnih institucijam za razpoznana kritična podjetja priporočamo izvajanje mesečnega ali kvartalnega monitoringa.

Za namen vzpostavitve likvidnostnega podjetja vam CSA strokovnjaki priporočamo ali odprodajo poslovno nepotrebnih sredstev, in sicer vam lahko za namen prodaje ovrednotimo nepremičnine in premičnine (stroje in opremo), ali pa tistim, kateri odprodaje ne želijo le-ta sredstva damo v zavarovanje.

CSA office

Ekipa

Zaupajo nam

Gorenjska banka
Mik Celje
Bernardin
Pomgrad
Plinarna Maribor
MBS list
Hotel Slon
Terme Maribor
PAN JAN
Petrol
HSE
Styria
Unior
Xpediator
E3
Elektro Gorenjska
Elektro Celje
AMZS
APS Holding
NLB
Zavarovalnica Triglav
JonatanMars
Delavska hranilnica
DUTB
B2 Kapital
Nova KBM
Center za ravnanje z odpadki Zasavje
Kmetijski inštitut Slovenije
Mestna občina Slovenj Gradec
Mestna občina Kranj
Občina Piran
Snaga