Vrednotenje nepremičnin

Ocena vrednosti nepremičnin v času.


  • Razpolagate s poslovno nepotrebnim premoženjem in bi ga želeli prodati?
  • Potrebujete hipotekarno posojilo za katerega je potrebno vrednotenje nepremičnin?
  • Ste v postopku dokazovanja davka na kapitalski dobiček iz prodaje nepremičnin?
  • Ste podjetje obvezano za krepitev ali slabitev sredstev za namen računovodskega poročanja?
  • Ste v postopku statusnega preoblikovanja podjetja, ki zadeva sredstva nepremičnin (dokapitalizacija s stvarnim vložkom nepremičnine, delitve in oddelitve nepremičnine, prenos sredstev nepremičnin na družinske člane)?
  • Ste v postopku skrbnega pregleda podjetja, katere primarna dejavnost je oddajanje nepremičnin v najem?
Csa Corpo2
Kaj lahko pri CSA storimo za vas?

Oceno vrednosti nepremičnin nudimo za različne poslovne namene, bodisi za nakup, zastavo, zavarovanje, pridobivanje, računovodsko poročanje, v primeru sodnega spora ali drugo potrebo naročnika. Prav tako opravljamo vrednotenje nepremičnin za davčni namen v primeru stečaja in likvidacije družbe kot tudi prestrukturiranja družbe in s tem odprodajo poslovno nepotrebnega premoženja, za katerega je pomembna pridobitev ocene vrednosti nepremičnin.

Ocenjujemo vrednosti sledečih nepremičnin

Pisarniška dejavnost

Proizvodno-skladiščna dejavnost

Trgovski centri

Hoteli in druge turistične nastanitve

Stanovanja in stanovanjske hiše

Specifične nepremičnine kot so npr. kamnolomi

Stavbna, kmetijska in gozdna zemljišča


V postopku nakupa vam ekipa izkušenih CSA strokovnjakov nudi kritično presojo in identifikacijo pomembnih tveganj povezanih z nepremičnino, ki jih vključimo v samo analizo vrednosti nepremičnine. Naročniku podamo realno cenitev nepremičnine skladno z aktualnimi zakoni in Mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti (MSOV).


Skladno z načrtom prestrukturiranja in morebitnim razpoznanim poslovno nepotrebnim premoženjem, vam poleg opravljene ocene vrednosti nepremičnine CSA nudimo podporo pri odprodaji portfelja.

Pexels Guillaume Meurice 2529179
Reference
CSA strokovnjaki vam priporočamo

Pri prodaji nepremičnine je ključnega pomena časovna komponenta prodaje in povpraševanja po določenem tipu nepremičnin, katerega ovrednotimo na podlagi trendovskih gibanj in lastnih izkušenj s trga.

Za naročnike v procesu investicije v nakup ali prenovo nepremičnin priporočamo izdelavo investicijskega načrta oziroma elaborata, s katerim investitor prejme poglobljeno analizo projekta, vključujoč finančni plan, scenarijsko analizo in vrednost projekta s priporočili, smernicami in razpoznanimi tveganji na trgu.

Za računovodska poročanja priporočamo poenotenje izvajalca vseh vrednotenj, pri čemer vam poleg vrednotenja nepremičnin nudimo vrednotenje neopredmetenih sredstev, strojev in opreme, terjatev ali podjetja.

CSA office

Ekipa

Predrag Djordjević

Predrag Djordjević

Vodja projektov nepremičninskega svetovanja

+386 (0)30 468 006 predrag.djordjevic@si-csa.si

Zaupajo nam

Gorenjska banka
Mik Celje
Bernardin
Pomgrad
Plinarna Maribor
MBS list
Hotel Slon
Terme Maribor
PAN JAN
Petrol
HSE
Styria
Unior
Xpediator
E3
Elektro Gorenjska
Elektro Celje
AMZS
APS Holding
NLB
Zavarovalnica Triglav
JonatanMars
Delavska hranilnica
DUTB
B2 Kapital
Nova KBM
Center za ravnanje z odpadki Zasavje
Kmetijski inštitut Slovenije
Mestna občina Slovenj Gradec
Mestna občina Kranj
Občina Piran
Snaga