Vrednotenje strojev in opreme

Ocena vrednosti strojev in opreme za vse namene.


  • Ste podjetje zavezano k računovodskemu poročanju in je potrebno preveriti potrebo po slabitvi strojev in opreme?
  • Razpolagate s poslovno nepotrebnim premoženjem in bi ga želeli prodati?
  • Kolikšna je likvidacijska vrednost strojev in opreme v stečajnem postopku?
  • Ste podjetje, ki bi želelo v zastavo ali zavarovanje posojila dati stroje ter opremo?


Csa Machine Vrednotenje Strojev In Opreme
Kaj lahko pri CSA storimo za vas?

Vrednotenje strojev in opreme je odvisno od namena in uporabljene metode vrednotenja. Poznavanje vrednosti strojev in opreme je za podjetja pomembno iz številnih razlogov, najpogosteje pa je uporabljeno v stečajnih postopkih in postopkih odprodaje poslovno nepotrebnega premoženja.

Pokrivamo ocene vrednosti za sledeče namene

Računovodsko poročanje

Določitev vrednosti stvarnih vložkov

Ocena likvidacijske vrednosti v stečajih

Za davčni namen

Za zavarovanje prejetega posojila

S široko paleto znanja iz številnih industrij, vključujoč visoko kapitalsko intenzivne, imamo CSA vsa potrebna strokovna znanja za izvedbo vam prilagojenega kvalitetnega vrednotenja strojev in opreme.

Reference
CSA strokovnjaki vam priporočamo

Za računovodska poročanja priporočamo poenotenje izvajalca vseh vrednotenj, pri čemer vam poleg vrednotenja strojev in opreme nudimo vrednotenje nepremičnin, neopredmetenih sredstev, terjatev ali podjetja.

CSA office

Ekipa

Marko Klobas

Marko Klobas

Vodja projektov finančnega svetovanja

+386 (0)31 818 514 marko.klobas@si-csa.si

Zaupajo nam

Gorenjska banka
Mik Celje
Bernardin
Pomgrad
Plinarna Maribor
MBS list
Hotel Slon
Terme Maribor
PAN JAN
Petrol
HSE
Styria
Unior
Xpediator
E3
Elektro Gorenjska
Elektro Celje
AMZS
APS Holding
NLB
Zavarovalnica Triglav
JonatanMars
Delavska hranilnica
DUTB
B2 Kapital
Nova KBM
Center za ravnanje z odpadki Zasavje
Kmetijski inštitut Slovenije
Mestna občina Slovenj Gradec
Mestna občina Kranj
Občina Piran
Snaga