Vrednotenje neopredmetenih sredstev

Ocena vrednosti blagovnih znamk, dobrega imena, patentov, licenc, baz strank, programskih kod, pogodb s kupci in druge intelektualne lastnine v času.


  • Ste podjetje zavezano k računovodskem poročanju in je potrebno preveriti potrebo po slabitvi neopredmetenega sredstva?
  • Ali ste v procesu nakupa ali prodaje podjetja in za računovodske namene potrebujete alokacijo kupnine na različna neopredmetena sredstva?
  • Potrebujete določitev vrednosti stvarnega vložka v novoustanovljeno družbo?
Internet 3484137 1920
Kaj lahko pri CSA storimo za vas?

Z več kot 10-letnimi izkušnjami iz ocenjevanja vrednosti vas vodimo skozi celoten proces vrednotenja neopredmetenih sredstev bodisi za namen računovodskega poročanja, za namen nakupa ali prodaje podjetja, združitve in pripojitve ali prevzema, delitve podjetja, povečanja ali zmanjšanja osnovnega kapitala, davčnega poročanja, za namen statusnega preoblikovanja družbe in ugotavljanja skritih rezerv družbe.

V sklopu vrednotenja neopredmetenih sredstev nudimo oceno vrednosti

Dobrega imena

Patentov, licenc

Baz strank

Programskih kod

Blagovnih znamk

Pogodb s kupci

Za naročnike v postopku prodaje ali nakupa podjetja nudimo svetovanje pri alokaciji kupnine („PPA - Purchase Price Allocation“) na različna neopredmetena sredstva. PPA se izvede v skladu z aktualnimi standardi, pri čemer je pomembno, da se plačana kupnina pravilno razporedi na prevzeta sredstva in obveznosti. Po začetni fazi določitve kupnine je ključen popravek poštene vrednosti oziroma pripoznanje zneska dobrega imena in identifikacija, pripoznanje in vrednotenje novih sredstev in obveznosti, recimo blagovne znamke. Drugi primeri takšnih postavk so tudi pogodbe s kupci, intelektualna lastnina, baze podatkov in podobno. CSA strokovnjaki vas skozi kompleksen PPA proces vodimo, vam svetujemo in pravilno izvedemo alokacijo kupnine.

Reference
CSA strokovnjaki vam priporočamo

Za podjetja, ki potrebujejo oceno vrednosti neopredmetenih sredstev za namen prodaje ali nakupa družbe, vam CSA strokovnjaki priporočamo strokovnega zunanjega svetovalca z leti izkušenj in pogajalskimi kompetencami za vodenje celotnega M&A procesa.

Za računovodska poročanja priporočamo poenotenje izvajalca vseh vrednotenj, pri čemer vam poleg vrednotenja neopredmetenih sredstev, nudimo vrednotenje nepremičnin, strojev in opreme, terjatev ali podjetja.

CSA office

Ekipa

Zaupajo nam

Gorenjska banka
Mik Celje
Bernardin
Pomgrad
Plinarna Maribor
MBS list
Hotel Slon
Terme Maribor
PAN JAN
Petrol
HSE
Styria
Unior
Xpediator
E3
Elektro Gorenjska
Elektro Celje
AMZS
APS Holding
NLB
Zavarovalnica Triglav
JonatanMars
Delavska hranilnica
DUTB
B2 Kapital
Nova KBM
Center za ravnanje z odpadki Zasavje
Kmetijski inštitut Slovenije
Mestna občina Slovenj Gradec
Mestna občina Kranj
Občina Piran
Snaga