Vrednotenje terjatev

Ocena dejanske vrednosti terjatev.


  • Ste stečajni upravitelj in ste pred prodajo portfelja terjatev?
  • Ste banka in potrebujete cenilca za vrednotenje slabih terjatev?
  • Želite opraviti nakup slabe terjatve kot naložbo in bi radi minimizirali tveganja pri nakupu?


Handshake npl ternate
Kaj lahko pri CSA storimo za vas?

Strokovni CSA kader je v svoji karieri upravljal in uspešno monetiziral za več kot 25 milijonov terjatev bank do svojih dolžnikov v Sloveniji in na Hrvaškem. Imamo veliko izkušenj s področja skrbnih pregledov in ocenjevanja slabih terjatev (NPL).

V začetni fazi procesa vrednotenja terjatev se z vami sestanemo z namenom določitve okvirnega časovnega razporeda, predmeta in namena vrednotenja. Po prejemu vse dokumentacije sledi analiza podatkov, makroekonomskih razmer in finančna analiza izkazov. V sledeči fazi pregledamo predmet vrednotenja (terjatev) in pripadajočih zavarovanj ter ocenimo njihovo vrednost.

Glede na namen vrednotenja terjatev določimo izbrano definicijo vrednosti. Nudimo vrednotenje terjatev v insolvenčnem postopku in za namen prodaje.

Reference
CSA strokovnjaki vam priporočamo

Za računovodska poročanja priporočamo poenotenje izvajalca vseh vrednotenj, pri čemer vam poleg vrednotenja terjatev, nudimo vrednotenje nepremičnin, neopredmetenih sredstev, strojev in opreme ali podjetja.

Za razpoznane slabe terjatve vam lahko svetujemo in vodimo postopek odprodaje slabih terjatev („NPL“).

CSA office

Ekipa

Marko Klobas

Marko Klobas

Vodja projektov finančnega svetovanja

+386 (0)31 818 514 marko.klobas@si-csa.si

Zaupajo nam

Gorenjska banka
Mik Celje
Bernardin
Pomgrad
Plinarna Maribor
MBS list
Hotel Slon
Terme Maribor
PAN JAN
Petrol
HSE
Styria
Unior
Xpediator
E3
Elektro Gorenjska
Elektro Celje
AMZS
APS Holding
NLB
Zavarovalnica Triglav
JonatanMars
Delavska hranilnica
DUTB
B2 Kapital
Nova KBM
Center za ravnanje z odpadki Zasavje
Kmetijski inštitut Slovenije
Mestna občina Slovenj Gradec
Mestna občina Kranj
Občina Piran
Snaga